Iäti menossa mukana

Hyvinvoiva kuntalainen on aktiivinen toimija yhteisössä

Perusturvaliikelaitos Saarikka järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven alueella. Kannustamme toiminnalla ja palveluilla alueen ihmisiä pysymään terveinä ja hyväkuntoisina sekä huolehtimaan itsestään ja läheisistään elämän eri vaiheissa. 

Ikäihmisten palveluiden ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että alueella eletään aktiivista arkea ja ikäännytään mukavasti ensisijaisesti omassa kodissa. Kerromme tässä esitteessä Lyyliä esimerkkinä käyttäen ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen ja kuntoutukseen liittyvistä palveluista.

Seuraa Lyylin elämänpolkua!